Reviews

70 %

User Score

69 ratings
Rate This

Descriptions:

Địt bạn thân của em gái không đủ khả năng trả tiền nhà, Cô gái thuê nhà đã gần một năm, do dịch covic không có việc làm nê cô không còn tiền đễ trả tien thuê nhà cho cậu bạn thân, một hôm cô em gái lên thăm và cô ngỏ ý địt bạn thân của em gái để trừ vào tiền thuê nha, và cô em gái đã chấp nhận. và hai người địt bạn thâ của em gái như vịt.

[protect_content]